Kolekcję Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu tworzy kilkaset dzieł sztuki i kilka tysięcy materiałów archiwalnych o dużym potencjale naukowym, artystycznym i historycznym

Szczególne miejsce zajmuje w niej kolekcja byłego rektora uczelni,
prof. Stanisława Teisseyre’a, składająca się z prac autorstwa samego Teisseyre’a oraz dzieł takich artystów jak Stanisław Fijałkowski, Piotr Potworowski czy Teresa Pągowska. Archiwum artysty, przekazane w 1988 roku wraz z domem na Cytadeli i zbiorem dzieł sztuki, jest jedną z najciekawszych kolekcji dokumentujących życie artystyczne w Polsce w okresie PRL-u. Kolekcja Teisseyre’a to pierwszy przekazany uczelni w darze zbiór dzieł sztuki. 


Kolejne obiekty trafiły do kolekcji uczelni kilkadziesiąt lat później. W latach 2003–2005 odbyły się trzy edycje wystaw Kolekcji ASP w Poznaniu. Kuratorem pierwszego pokazu był prof. Piotr C. Kowalski. Pierwsza odsłona Kolekcja I miała miejsce w lipcu i sierpniu 2003 roku w głównym gmachu uczelni przy Alejach Marcinkowskiego 29. Prezentacja ta zgodnie z założeniami ówczesnego rektora uczelni, prof. Wojciecha Müllera miała inicjować uczelnianą kolekcję. Wzięło w niej udział ponad pięćdziesięciu pracowników uczelni: profesorów, adiunktów i asystentów ze wszystkich wydziałów. W lipcu i sierpniu kolejnego roku odbyła się druga edycja wystawy, którą przygotowali wspólnie Piotr C. Kowalski i Renata Rogozińska. Ekspozycja ta przypominała dawnych pedagogów PWSSP w Poznaniu, takich jak Piotr Potworowski, Magdalena Abakanowicz czy Wacław Taranczewski, których  dzieła zestawiono z pracami pedagogów pracujących wówczas na uczelni. Ostatnia edycja wystaw Kolekcji zainicjowana w tym okresie czasu miała miejsce w roku 2005 podczas Targów Sztuki Art Poznań 2005. Wystawa Kolekcja III, której kuratorem był Piotr C. Kowalski została zaprezentowana w przestrzeni Starej Rzeźni. W pokazie wzięło udział trzydziestu artystów, m.in. Andrzej Florkowski, Leszek Knaflewski, Wojciech Kujawski i Jan Berdyszak. 

Pomimo wielu lat starań, nie wszystkie prace prezentowane podczas trzech edycji wystaw kolekcji w latach 2003–2005, oficjalnie przekazano do zbiorów uczelni.


Po kilku latach przerwy, w roku 2009 podjęto ponownie inicjatywę związaną z tworzeniem uczelnianej kolekcji dzieł sztuki. Na przestrzeni lat 2009–2015 odbyło się siedem edycji wystaw Kolekcji ASP, a następnie Kolekcji UAP, na których prezentowano corocznie dorobek pedagogów uczelni. Ekspozycje odbywały się w Galerii Akademickiej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kuratorami poszczególnych edycji byli pedagodzy Uniwersytetu Artystycznego: Rafał Górczyński (edycja I–III, 2009–2011); Martyna Stachowczyk (edycja IV, 2012/2013); Rafał Górczyński i Szymon Szymankiewicz (edycja V, 2013/2014); Piotr Wołyński (edycja VI, 2014/2015); Rafał Górczyński i Tomasz Kalitko (edycja VII, 2015). Dzieła wystawiane na tych pokazach nie zawsze przekazywano do kolekcji uczelni. 

W maju 2017 roku powstał Dział Kolekcji UAP, którego celem jest ochrona zbiorów dzieł sztuki, jak również prowadzenie bieżących badań nad obiektami znajdującymi się w kolekcji oraz upowszechnianie wiedzy o ich twórcach. 

W wyniku działań mających na celu uporządkowanie kolekcji profesora Stanisława Teisseyre’a, która do 2017 roku przechowywana była w jego dawnym domu na poznańskiej Cytadeli, odbyły się dwie wystawy: Teserówka (październik – listopad 2018, Dom Stanisława Teisseyre’a, ul. na Szańcach 4, kuratorka: Katarzyna Różniak) oraz Przez szyb brylanty (październik – listopad 2018, Galeria Piekary, kuratorka: Anna Borowiec). Zbiór Teisseyre’a został poddany dezynfekcji w komorach fumigacyjnych i zabezpieczony. Od 2018 roku prowadzone są także działania zmierzające do prawnego uporządkowania kolekcji dzieł sztuki pedagogów, którzy przekazywali uczelni swoje dzieła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. 

W roku 2021 kolekcja poszerzyła się o dzieła Dawida Marszewskiego. Do zbioru trafił także cenny zbiór negatywów Jerzego Nowakowskiego, który dokumentował życie dawnej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu na przełomie lat 60. i 70. XX wieku.