Grzegorz MarszaƂek

Egeria, 2002

plakat, 70 x 100 cm

Nr inw. UAP/114