Piotr Szwiec

Na kościach ich zbudujesz…, 2019

instalacja: odlewy z modyfikowanego betonu,

wymiary zmienne

Nr inw. UAP/102