Lucyna Talejko-Kwiatkowska

Projekt okładki:

Wiliam Wharton, WIEŚCI, 2008

wydruk cyfrowy

110 x 71,5 cm

nr inw. UAP/141