MichaƂ Tatarkiewicz

Bunt (e/a), 2015

druk cyfrowy, papier

14,8 x 21 cm

Nr inw. UAP/167