Bogdan Wojtasiak

Studia codziennej gry – refleksje. Obraz 2 – znak – okno

olej, płótno

67 x 150 cm

nr inw. UAP/176