Janusz Marciniak

Atlantyda – Instalacja na pływalni miejskiej w Poznaniu, 2004

dokumentacja fotograficzna

12 fotografii barwnych naklejonych na płytę

59,8 x 89,5 cm

nr inw. UAP/178