Michał Kliś

Bułhakow. Mieszkanie Zojki, Bielsko-Biała, 1987

plakat

68 x 100 cm

Nr inw. UAP/190