Michał Kliś

Pokonkursowa Wystawa Absolwentów ASP w Krakowie oraz Filii w Katowicach ASP w Warszawie 1998-1999, 1998

plakat

99,5 x 67,2 cm

nr inw. UAP/196