Michał Kliś

Szkice z Becketta

plakat

98,3 x 68,5 cm

Nr inw. UAP/209