Barłomiej Kurka

Zielone milczenie Łagowa

olej, płótno

95 x 76 cm

nr inw. UAP/228